Cách làm ý tưởng của bạn rõ ràng hơn trong bài thi nói – IELTS Speaking

Cách làm ý tưởng của bạn rõ ràng hơn trong bài thi nói – IELTS Speaking

Cũng như IELTS Writing, IELTS Speaking cũng đòi hỏi chúng ta sử dụng các từ nối và cụm dẫn để cho phần nói thêm tự nhiên và người chấm dễ dàng theo dõi.

Tuy nhiên, ở phần nói, những từ này thường đơn giản và ít trang trọng hơn.

Sau đây Royal English sẽ điểm lại các từ nối chúng ta có thể dùng trong IELTS Speaking cùng các lời khuyên và ví dụ mẫu.

I. Các từ, cụm từ nối

1.Thêm thông tin

 • and
 • also
 • as well as
 • another reason is

2. Các cụm từ thời gian

Bạn cũng nên có các dấu hiệu giúp người nghe hiểu được dễ dàng hơn về việc bạn đang nói về quá khứ hay hiện tại.

 • now
 • at the moment
 • at present
 • right now
 • these day
 • nowadays
 • in the past
 • before
 • then
 • at that time
 • years ago
 • when I was younger

3. Trình bày quan điểm

 • I think one important thing is
 • I guess one difference is
 • I suppose the main difference between X and Y is

4. Nguyên nhân và giải pháp

 • I guess it’s because
 • The main reason is
 • It was caused by
 • Because
 • I suppose the best way to deal with this problem is
 • I reckon the only answer is to
 • The best way to solve this is

5. Nêu ví dụ

Những cụm từ sau được dùng trong việc nêu ví dụ minh trong câu trả lời và từ thông dụng, dễ dùng nhất là like. Nhưng  hãy lưu ý vì “like”  không được dùng trong văn viết đâu nhé.

 • For example
 • For instance
 • Such as
 • Like

6. Giải thích rõ ràng hơn

Bạn có thể dùng những cụm từ đơn giản và tự nhiên sau đây để lý giải một nữa ý kiến của mình cách rõ ràng hơn

 • What I mean is
 • What I want to say is
 • As I was saying

7. So sánh và đối lập

Bạn có thể dùng những cụm từ sau để so sánh đối chiếu hoặc thể hiện sự nhượng bộ.

 • but
 • on the other hand
 • while
 • although
 • or

II. Những lỗi thường gặp với từ nối trong Speaking

Những ví dụ dưới đây sẽ cho bạn hiểu rõ những trường hợp dùng từ nối không thích hợp.

Q: Do you like going out with friends?

A: Yes, I do. Firstly, it gives me a chance to relax. Secondly, I can catch up on their news. Last but not least, it allows me the opportunity to visit new places.

Nhận xét: Cách dùng từ nối ở trên quá trang trọng, không thích hợp cho văn nói.

Chúng ta có thể trả lời cách khác:

A: Yes, I do. It’s great being able to chill out and catch up with their news. Also we often go out to new places which I really enjoy.

Nhận xét: Câu trả lời này tự nhiên hơn và có thể đạt được điểm cao hơn nhờ những từ nối được sử dụng một cách phù hợp (and/ also)

III. Lời khuyên cho việc dùng các cụm từ nối trong IELTS Speaking

 • Không dùng những từ nối trang trọng cho những câu hỏi đơn giản về bản thân hay cuộc sống của bạn.
 • Đừng lo lắng về việc lặp lại các từ nối, điều này hoàn toàn khác với Writing.
 • Những từ nối thông dụng nhất cho Speaking là: and, but, because, also, like.
 • “Like” được dùng để nêu ví dụ trong Speaking chứ không dùng trong Writing.
 • Bạn không đạt được điểm cao hơn khi cố dùng thật nhiều những từ nối.
 • Từ nối trong Speaking giúp cho người nghe hiểu dễ hơn.
 • Những từ nối được sử dụng trong Speaking một cách tự nhiên chứ không phải trang trọng.
 • Từ nối là một phần trong chỉ tiêu “Fluency and Coherence” (mạch lạc, chiếm 25% điểm số)

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử